skip to Main Content
گفت‌وگو با آصف بیات درباره اعتراضات آبان 98
‌‌اعتراض نسلی که نمی‌شناسیم
۲۵ آبان ۱۴۰۰
در آبان ۹۸ یک تغییر کیفی در اعتراضات ظهور کرد. به‌طوری‌که این برهه را به خیزش نزدیک کرد. در آبان ۹۸ گروه‌های مختلف اجتماعی شامل (فرودستان، زنان، دانشجویان، جوانان، طبقه متوسط فقیر و...) با وجود نگرانی‌ها و درخواست‌های مخصوص خودشان، به طرح درخواست‌های عمومی‌تر و سیاسی‌تر اقدام کردند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗