وین جاهلان ملمع‌کارند و منتحل

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

گالری آریانا

تعداد مطالب: 1

وین جاهلان ملمع‌کارند و منتحل

وین جاهلان ملمع‌کارند و منتحل

تهمینه میلانی با آثار عاریتی چه می‌کند؟ هیچ، چون عاریتی در کار نیست. اگر چیزهایی را که میلانی به سبیل انتحال در آثار خود آورده حذف کنیم چیزی باقی نمی‌ماند، زیرا استعدادی در کار نیست یا خون تازه‌ای.