skip to Main Content
گزارشی از پدیده کولبران تحصیل‌کرده
«کول بُردن» فرصتی که پر از کابوس است
۲۱ خرداد ۱۳۹۶
کولبری، متداول ترین شغل غیررسمی در غرب کشور است و این روزها تصاویری در فضای مجازی می‌بینیم که عمق فاجعه را بیش از پیش آشکار می‌کند؛ این تصاویر یک پدیده اجتماعی تلخ را به نمایش می‌گذارند، پدیده‌ای به نام کولبران تحصیل‌کرده.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗