skip to Main Content
حالا که بشر در پی تسخیر فضا برآمده است، ثروت کهکشان نصیب چه کسی خواهد شد؟
یک کیهان دموکراتیک!
۲۵ بهمن ۱۳۹۶
در غیاب یک نهاد سیاسی بین‌المللی که بنیادگرایی بازار در کهکشان را به چالش بکشد، ادیسه‌ی فضایی قرن بیست و یکم می‌تواند به معنای تمرکز هرچه بیشتر ثروت و قدرت در دستان عده‌ی معدودی از شرکت‌ها و کشورهای پیشرفته باشد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗