skip to Main Content
کنفرانس بین‌المللی تغییرات اقلیمی، حرف یا عمل؟
عزم جهانی برای نجات زمین
۳۰ آبان ۱۳۹۶
معاهده اقلیمی پاریس، صرفا گردهمایی از رهبران سیاسی دنیا و بر مبنای سود و زیان اقتصادی نبود. سوخت‌های فسیلی ممکن است ارزان و در دسترس باشند اما زمانی که بفهمیم با ادامه استخراج و مصرف سوخت‌های فسیلی، دیگر نه از تاک نشان خواهد ماند و نه از تاک‌نشان، چاره‌ای جز اعتماد به علم و محاسبات علمی باقی نمی‌ماند.
بیشتر بخوانید
زمان آن رسیده که از اقلیم و تمدنمان دفاع کنیم
۲۰ بهمن ۱۳۹۵
یکی از برنامه‌های دونالد ترامپ لغو توافق‌های مربوط به تغییرات اقلیمی است. اگر این برنامه عملی شود، حاصل کار سال‌ها مبارزه به نحوی جبران ناپذیر برباد خواهد رفت. زمانش رسیده که در برابر این تهدید بایستیم.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗