skip to Main Content
پاسخ کاوه بیات به پرسش‌هایی دربار چرایی ناتوانی دانشگاه در نوشتن تاریخ
مسئولیت مورخان آکادمیک بر دوش مورخان عامه‌پسند
۳۰ شهریور ۱۳۹۶
کاوه بیات می‌گوید اگر بخش تاریخ معاصر دانشگاه‌ها (در فضایی خارج از فشار سیاسی حاکمان) به وظایف خود عمل کرده بودند، حرف اول و تأثیرگذار در حوزه مشروطیت را ناظم‌الاسلام کرمانی و سیداحمد کسروی نمی‌زدند. این به‌معنای خواروخفیف دانستن حرف‌اولی‌ها نیست؛ صحبتِ روش‌مندی است و دور داشتن حب‌وبغض‌های شخصی.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗