skip to Main Content
قدرتمندترین ابرکامپیوتر جهان در برابر یک کامپیوتر کوانتومی جدید تسلیم شد
برتری کوانتومی برای بشر
۳۱ شهریور ۱۳۹۸
خبری دست به دست می‌شود مبنی بر اینکه گوگل کامپیوتری کوانتومی، آنقدر قدرتمند ساخته که که هیچ ابرکامپیوتری هم به گرد پایش نمی‌رسد. برتری کوانتومی چیست و چه پیامدهایی برای بشر در پی خواهد داشت؟
بیشتر بخوانید
گفتگو با آذر تشکر
پدیده «سندرم آشیانه خالی»
۸ آبان ۱۳۹۳

می‌گویند این‌همه تمایل به تجرد و تفرد در جامعه ایران که در محافل روشنفکری بر آن تاکید می‌شود، نگران‌کننده است و آشیانه‌های خالی تنها افسردگی و سردرگمی بیشتر آدم‌ها را در پی دارد. گویی در جامعه امروز ایران افراد از امر اجتماعی و ساختن با دیگران ابا دارند و ترجیح می‌دهند وارد گرفتاری‌های آن نشوند و این هشداردهنده است. با «آذر تشکر»، جامعه‌شناس در مورد آشیانه‌های خالی در جامعه ایران گفت‌وگو کرده‌ایم.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗