آیا چالش عکس ده‌سال قبل یک سرگرمی بی‌خطر است؟

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

چالش ده سال قبل

آیا چالش عکس ده‌سال قبل یک سرگرمی بی‌خطر است؟

آیا چالش عکس ده‌سال قبل یک سرگرمی بی‌خطر است؟

مدتی است که تم جدیدی در شبکه‌های مجازی با موضوع «الان و ده سال قبل» فراگیر شده. سرگرمی ساده‌ای که کاربران عکس امروز و ده سال قبل خود را کنار هم منتشر می‌کنند. اما اگر این تکنیکی برای جمع آوری دیتا از کاربران شبکه‌های مجازی باشد چه؟ وبسایت وایرد در مقاله‌ای به این...