skip to Main Content
پروفسور؛ لقبی ناشفاف که اعتبار می‌آورد
۳۰ فروردین ۱۳۹۷
وقتی واژه پروفسور را می‌شنوید چه تصویری در ذهن شما نقش می‌بندد؟ سعی کنید نخستین تصویر شکل‌گرفته در ذهن خود را مرور کنید. وقتی نام استاد را می‌شنوید چه تصویری نخستین‌بار در ذهن شما ایجاد می‌شود؟ بین این دو تصویر آیا تفاوتی وجود دارد؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗