اردوغان باردیگر نسل‌کشیِ ارامنه را انکار کرد

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

پارلمان اروپا

تعداد مطالب: 1