skip to Main Content
بازنگری حواشی لغو قرارداد وارازدات هارویان با تراکتورسازی از منظر نقد درون‌ماندگار فوتبال
حق هواداری در مظان وهم فاشیسم
۱۷ مرداد ۱۳۹۶
لغو قرارداد وارازدات هارویان، بازیکن ملی‌پوش ارمنستانی با تیم تراکتوسازی تبریز در کوران اخباری که در طول سال گذشته نُقل محافل در شبکه‌های اجتماعی بودند، عمری بیش از چند روز نداشت. این متن بنا دارد موج واکنش‌ها و گفتاری را که در پی این اتفاق برانگیخته شد، مورد بازبینی نقادانه قرار دهد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗