skip to Main Content
در عصر اینستاگرام، مونالیزا به ما چه می‌گوید؟
۳۰ دی ۱۳۹۷
جان برجر (John Berger)، منتقد بریتانیایی، در کتاب تأثیرگذار «شیوه‌های نگریستن» در سال ۱۹۷۲ نوشت: «در عصر بازتولید دیجیتالی، معنای نقاشی‌ها دیگر به آن‌ها متصل نیست؛ معنایشان قابل ‌ارسال می‌شود.»

 
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗