skip to Main Content
درباره مردانه‌سازی تجربه تماشای فوتبال در «دوربین نود»
ورزشگاه در اتاق نشیمن
۱۴ مهر ۱۳۹۵
برنامه «نود» اخیر آیتمی به برنامه خود اضافه کرده است که در آن بینندگان برنامه می‌توانند با ارسال آثار ویدیویی خود، نقش پررنگی‌تری نسبت به قبل در این برنامه داشته باشند، اما نقش «زنان» در این آیتم چیست؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗