آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

نقض حقوق شهروندی

منشور حقوق شهروندی و بی‌توجهی به عوامل نقض آن

منشور حقوق شهروندی و بی‌توجهی به عوامل نقض آن

انصاف آن است که منشور حقوق شهروندی از نظر بیان انواع حقوق شهروندی، نگارش حقوقی، تدوین و توویب مطالب، متنی درخور و شایسته است. این متن با ویرایش‌های گذشته که منتشر شده‌اند و ضعف‌ها و ایرادات فراوان داشتند، فاصله زیادی دارد. منشور حقوق شهروندی توانسته است در ١٢٠ بند یا...