skip to Main Content
تجربه «مادر شدن» با نگاهی به فیلم «یک رویداد مبارک»
«هیچ کس حقیقت را به من نگفت»
۲۵ آبان ۱۴۰۰
یک زن وقتی مادر می‌شود، یک انقلاب واقعی را پشت سر می‌گذارد: بدن او دستخوش یک انقلاب می‌شود، هویت وی جدا می‌شود و روابطش با همسرش زیر سوال می‌رود. همه چیز باید دوباره تعریف شود، عادی‌ترین روابط تغییر می‌کند و دیگر مسائل با گذشته یکسان نیستند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗