skip to Main Content
ادیبان امریکایی با ترامپ‌هراسی‌شان چه می‌کنند
نذز کتاب برای مبارزه با ترامپ
۲۶ فروردین ۱۳۹۶
یک نیکوکار ناشناخته این‌روزها در آمریکا کپی‌هایی از سه رمان مشهور پادآرمانشهری را می‌خرد و در کتاب‌فروشی‌ها می‌گذارد تا مردم آنها را بخوانند، بالای این کتاب‌ها هم روی مقوایی از دور نصیحت کرده و نوشته است: «بخوان! مبارزه کن.»
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗