هیپ‌هاپ برای دگرگونی افغانستان

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

موسیقی افغانستان

تعداد مطالب: 2

هیپ‌هاپ برای دگرگونی افغانستان

هیپ‌هاپ برای دگرگونی افغانستان

«١٤۳بند» یک گروه موسیقی افغان است که موسیقی پاپ و هیپ‌هاپ را با آواهای سنتی دری و فارسی درهم‌آمیخته و از آن سلاحی ساخته برای انتقاد شدید از خشونت و نبود فرصت برای زنان و دختران در افغانستان.