skip to Main Content
جهان بیرون پیست موتورسواری چگونه است؟
شنبه‌های آزادی
۱۰ دی ۱۳۹۸
قانون نانوشته‌ای موتورسواری برای زنان در ایران را ممنوع کرده است اما برخی زنان این قانون نانوشته را دور می‌زنند و با موتورسیکلت در خیابان‌های ایران می‌گردند. این گزارشی از تجربه آنان پشت موتور است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗