آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

معاینه فنی

برای قبولی معاینه فنی، قطعه اجاره می‌کنند

برای قبولی معاینه فنی، قطعه اجاره می‌کنند

بعضی رانندگان برای قبولی در معاینه فنی، قطعات گران‌قیمت را اجاره می‌کنند. سیدنواب حسینی‌منش، مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران می‌گوید: گران‌شدن قطعات خودرو، تقلب در معاینه فنی را زیادتر از گذشته کرده است و رانندگان برای قبولی در معاینه فنی قطعات گرانقیمت را از...
۴ هزار خودرو شهرداری معاینه فنی ندارند

۴ هزار خودرو شهرداری معاینه فنی ندارند

محمد حقانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران گفته حدود چهار هزار دستگاه از خودروهای متعلق به شهرداری هیچگونه معاینه فنی ندارند. او در حاشیه رای شورای شهر تهران به یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به ساماندهی موتورهای دیزل این سازمان گفته احتراق ناقص در موتور و به...