مصباح یزدی: رهبری شعار را از دست سوسیالیست‌ها گرفته‌اند

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

مصباح یزدی

مصباح یزدی: رهبری شعار را از دست سوسیالیست‌ها گرفته‌اند

مصباح یزدی: رهبری شعار را از دست سوسیالیست‌ها گرفته‌اند

محمدتقی مصباح یزدی گفت: «اگر وجود مقام معظم رهبری و تدبیر ایشان نبود،‌ شاید در کشور ما هم احزاب مارکسیست ایجاد شده بود اما ایشان وضع را کنترل کرده‌اند و شعار را از دست سوسیالیست‌ها گرفته‌اند.» او گفت در کشورهای غربی «انجمن‌هایی وجود دارند که در آن‌ها بحث و نتیجه گیری...