ماهانه ۵کارگر ساختمانی جان خود را از دست می‌دهند

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

مرگ و مير كارگران

تعداد مطالب: 9