skip to Main Content
گزارشی از یک مدرسه خودگردان افغانستانی‌های مقیم ایران
هر کجا مرز کشیدند شما پل بزنید*
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

درباره تحصیل دانش‌آموزان افغانستانی در ایران همواره مشکلاتی در میان بوده و هست. حتا در مواردی بر ممنوعیت حضور این دانش‌آموزان در مدارسی خاص تاکید شده بود. اتفاقی که اشکال پنهانی و غیر انسانی از نژادپرستی و مهاجر‌ستیزی بخشی از ایرانیان را نشان می‌دهد. در همین راستا و برای حل این معضل افغانستانی‌های مقیم ایران به راه‌کارهای دیگری اندیشیده‌اند که مدارس خودگردان یکی از مهم‌ترین این راه‌کارهاست.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗