هر کجا مرز کشیدند شما پل بزنید*

آرشیو یادداشت‌های

فائزه حاجی‌آبادی

تعداد مطالب: 1

هر کجا مرز کشیدند شما پل بزنید*

هر کجا مرز کشیدند شما پل بزنید*

درباره تحصیل دانش‌آموزان افغانستانی در ایران همواره مشکلاتی در میان بوده و هست. حتا در مواردی بر ممنوعیت حضور این دانش‌آموزان در مدارسی خاص تاکید شده بود. اتفاقی که اشکال پنهانی و غیر انسانی از نژادپرستی و مهاجر‌ستیزی بخشی از ایرانیان را نشان می‌دهد. در همین راستا و برای حل این معضل افغانستانی‌های مقیم ایران به راه‌کارهای دیگری اندیشیده‌اند که مدارس خودگردان یکی از مهم‌ترین این راه‌کارهاست.