skip to Main Content
مایکل سندل، جماعت‌گرایی و مرزهای اخلاقی بازار
۲۶ مرداد ۱۳۹۶
کتاب «آنچه با پول نمی‌توان خرید» کتاب مهم سندل که در سال 2012 درست چند سال پس از بحران اقتصادی بزرگ 2008 منتشر شده نقدی اخلاقی و فلسفی بر سیاست‌های اقتصاددانان بازار آزاد و طرح‌های نئولیبرالیستی در آن دوران است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗