skip to Main Content
دعوت به پاسداری از پس‌مانده‌ها
چرا مجبوریم به تغییر قانون‌کار اعتراض کنیم؟
۲۳ آبان ۱۳۹۵
بر خلاف آنچه احتمالا تا به حال تصور می‌کردید، در ۲۵ سال گذشته قانون کار در ایران اجرا نمی‌شده است. با قانونی شدن انعقاد قرارداد موقت برای مشاغل دائمی، قانون کار، کیفیت حمایتی‌اش را از دست داد. با این حال آنچه از قانون کار مانده هنوز از «امنیت شغلی در محدوده قرارداد» و «حداقل دستمزد متناسب با تورم» دفاع می‌کند و باید از آن دفاع کرد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗