skip to Main Content
نقش فیلسوفانِ بی‌نام‌ونشان
۱۰ آبان ۱۳۹۹
فیلسوفان گم‌نام و در حاشیه مانده بسیاری در تاریخ فلسفه وجود دارند، اما بسیاری از آنها ممکن است دستاوردهای بسیاری برای اندیشه امروز ما داشته باشند. پیتر آدامسون پژوهشگر فلسفه اسلامی در مورد اهمیت این فلاسفه می‌گوید.
بیشتر بخوانید
نگاهی به نسخه منتشر شده «دانشنامه علائی» به دست انتشارات مولی
فلسفه اسلامی با لنز الهیات
۲۲ مرداد ۱۳۹۸
نگاهی به نسخه منتشر شده از «دانشنامه علایی» ابن‌سینا می‌تواند نشان ‌دهد چگونه رویکرد الهیاتی و ادبی به فلسفه اسلامی، این عرصه را عملا از معنای «فلسفی» آن، یعنی اندیشیدن و مباحثه خالی کرده است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗