skip to Main Content
مهاجرت بی‌بازگشت پرندگان به فریدونکنار
پرندگانی که تبدیل به پول می‌شوند
۱۰ بهمن ۱۳۹۴

زیر میز یا داخل خودروی پرنده‌فروش‌های فریدونکنار، پرنده‌های زنده‌ای وجود دارند که قرار است به دست مشتری‌های خاص برسند یکی از شکارچیان روزی ١٠‌میلیون تومان از شکار پرندگان مهاجر درآمد داشته، درحالی ‌که بسیاری از مردم کشور درآمد ماهیانه یک‌میلیون تومان هم ندارند

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗