skip to Main Content
هنگامی که فرزندانمان زمام امور را به دست می‌گیرند
نازپروردگان در آستانه خراب‌کاری
۳۰ آذر ۱۳۹۵
ما در حال پرورش نسلی از کودکانیم که قادر به بستن بند کفش‌هایشان هم نیستند یا دستِ‌کم تابه‌حال چنین کاری را به‌تنهایی نکرده‌اند. ما با تلاش زیاد برای کمک به فرزندانمان، موفقیت آنان را به تأخیر می‌اندازیم.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗