skip to Main Content
فلسطینی‌ها مابین استقلال و آزادی
۶ آبان ۱۳۹۳
نویسنده: طارق دعنا | طارق دعنا نویسنده متن معتقد است «بیست سال توهم استقلال اسلو همه دستاوردهای جنبش آزادی‌بخش فلسطین را یکسره نابوده کرده، خون بیشمار قربانی را هدر داده و مفهوم آزادی را به تمامی تیره و تار کرده است.» وضعیت فلسطینی‌ها در همه‌ی سال‌های پس از اشغال، رفت و برگشت میان گزینه‌هایی بوده است که هیچ‌یک به تمامی نمی‌توانسته انتخاب آن‌ها باشد؛ آن‌ها جنگ را نمی‌خواهند، چون برای آن‌ها جز ویرانی و کشتار نیاورده‌ست و هیچ‌گاه صلح را تجربه نکرده‌اند چون همواره تحت اشغال بوده‌اند. متن پیش‌رو پرسش از چرایی تداوم چنین وضعیتی را به درون مرزهایی می‌برد که هر روز عقب‌تر رانده می‌شوند؛ به درون فلسطین.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗