skip to Main Content
گزارشی درباره سازندگان، نویسندگان، فروشندگان و خریداران برگه‌های فال حافظ
فروشندگان فـال و خریداران حـال
۲۱ خرداد ۱۳۹۶
پشت برگه‌های فال حافظ نوشته پاکت‌سازی «بنایی». برای همین زنگ زدم بروم ببینم این آقا یا آقایان بنایی چطور این برگه‌های فال را درست می‌کنند، به چه‌ کسی می‌فروشند و خلاصه کاروبار فال‌سازی و حافظ‌بازی «از کجاست تا به کجا».
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗