skip to Main Content
از خلال مشاهدات یک خارجی
لبنان، زباله، سیاست
۷ شهریور ۱۳۹۴

شهروندان لبنان دو هفته است که در واکنش به بحران زباله، فساد دولتی و ناکارآمدی نظام سیاسی این کشور تجمعات اعتراضی برگزار می‌کنند. این اعتراضات در مرکز شهر بیروت با برخورد خشونت‌آمیز پلیس روبرو شد که در دوازده سال گذشته بی‌سابقه بوده است. آزاده فرامرزیها دانشجوی ایرانی ساکن بیروت درباره اعتراض‌ها نوشته است.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗