skip to Main Content
بررسی وضعیت حقوقی و اقتصادی اشتغال زنان از دید زهره ارزنی و محمد مالجو*
زنان، کار می‌کنند پس هستند
۱۵ شهریور ۱۳۹۳

مطلب پیش‌رو گزارش روزنامه شرق از سخنرانی «محمد مالجو» اقتصاد‌دان و «زهره ارزنی» حقوق‌دان در نشستی دانشجویی تحت عنوان «مشارکت اقتصادی زنان، راهکارها و چالش‌ها» است. در این نشست، ارزنی با مرور قوانین حاکم بر اشتغال در سه دهه گذشته وضعیت کنونی استخدام و اشتغال زنان را بررسی کرد. مالجو نیز در سخنرانی خود به ریشه‌یابی علل افزایش «مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار» پرداخت.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗