skip to Main Content
متن سخنرانی محمد مالجو با عنوان «مناسبات طبقاتی سرمایه‌داری بدون تولید سرمایه‌دارانه»
پروژه اقتصاد سیاسی دولت یازدهم در بوته‌ نقد
۱۶ مهر ۱۳۹۴
محمد مالجو؛ اقتصاددان، در این سخنرانی که در موسسه پرسش ارائه شده است با بررسی مناسبات طبقاتی در دوران پس از جنگ به نقد عملکرد دولت یازدهم می‌پردازد.

مالجو در سخنرانی خود سعی می‌کند به این پرسش پاسخ دهد که آیا برای ایجاد انقلاب تولیدی در ایران می‌توان روی بورژوازی سرمایه‌گذاری کرد؟ برای پاسخ به این سوال مالجو به تشریح وضع طبقات در ایران پس از جنگ ۸ ساله می‌پردازد. وی در نهایت با طرح این گزاره که چنین تلاشی احتمالا محکوم به شکست است به نقد عملکرد دولت روحانی در زمینه اقتصاد سیاسی می‌پردازد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗