زندگی با آب چاه، کشاورزی با فاضلاب

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

شهرک رسالت

تعداد مطالب: 1

زندگی با آب چاه، کشاورزی با فاضلاب

زندگی با آب چاه، کشاورزی با فاضلاب

درباره شهرکی زیر گوش پایتخت که زمین‌های کشاورزی‌اش با فاضلاب خام خانه‌ها و درمانگاه‌ها آبیاری می‌شود؛ سنگ کلیه و بیماری‌های دستگاه گوارشی بلای جان ساکنان شهرک ١٥‌هزار نفری رسالت شده است