تیر ۵۷: حضور سرزده شهبانو در عروسی یک معلم

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

شهبانو

تیر ۵۷: حضور سرزده شهبانو در عروسی یک معلم

تیر ۵۷: حضور سرزده شهبانو در عروسی یک معلم

۱۳ تیر ۱۳۵۷: روزنامه اطلاعات از حضور «بی‌خبر» و سرزده ملکه ایران در جشن عروسی یک معلم خبر داد. در تیتر خبر تاکید شده که شهبانو «تنها» از اتومبیل خود پیاده شده و در جشن عروسی شرکت کرده است. به گزارش این روزنامه، ملکه عروسی این زوج رو تبریک گفته، به آنها هدایایی داده و...