skip to Main Content
قاتلان و قربانیان در نخستین چرخه فیلم‌های اسلشر
بی‌خیال باش و بمیر
۲۳ بهمن ۱۳۹۷

فیلم‌های اسلشر با قاتلانی تیزی به دست و تشنه خون و کشتار، در مخاطبان خود چگونه می‌توانستند همذات‌پنداری ایجاد کنند؟ قاتلان یا قربانیان هر کدام در چه بخش‌هایی از وضعیت اجتماعی حضور داشتند؟

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗