بی‌خیال باش و بمیر

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

سینمای وحشت

تعداد مطالب: 1

بی‌خیال باش و بمیر

بی‌خیال باش و بمیر

فیلم‌های اسلشر با قاتلانی تیزی به دست و تشنه خون و کشتار، در مخاطبان خود چگونه می‌توانستند همذات‌پنداری ایجاد کنند؟ قاتلان یا قربانیان هر کدام در چه بخش‌هایی از وضعیت اجتماعی حضور داشتند؟