skip to Main Content
دعوای سوئیفت برای چه کسانی نان و آب دارد؟
۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
در چند ماهی که از اعلام اجرایی شدن برجام می‌گذرد بحث‌های مختلفی درباره مفید بودن یا نبودن جنبه‌های گوناگون این توافق مطرح شده است. یکی از این بحث‌های جنجال‌برانگیز پیوستن دوباره ایران به شبکه بانکی سوئیفت است. اما دعوا سر چیست و پیوستن به این شبکه چه اهمیتی دارد؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗