راه‌اندازی اولین فروشگاه مواد غذایی تاریخ‌گذشته در آلمان

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

سازمان خواربار و کشاورزی

راه‌اندازی اولین فروشگاه مواد غذایی تاریخ‌گذشته در آلمان

راه‌اندازی اولین فروشگاه مواد غذایی تاریخ‌گذشته در آلمان

فروشگاه «غذای خوب» (The Good Food) برای اولین‌بار با عرضه مواد غذایی پسمانده و موادی که تاریخ مصرفشان گذشته در آلمان راه‌اندازی شده است. این فروشگاه اولین در آلمان و سومین از نوع خود در تمام اروپا است. از سبزیجات گرفته تا هر ماده غذایی دیگری در این فروشگاه عرضه...