skip to Main Content
آواز بی‌سرزمین، مدحِ‌ بی‌صله‌ی اعتدال
۱۲ بهمن ۱۳۹۶
در اواخر پاییز ۹۶ فیلم «آواز بی‌سرزمین» به کارگردانی آیت نجفی، توسط گروه رخداد تازه مستند در محل جامعه‌ی نیومدیا و برای اولین بار در ایران نمایش داده شد. «آواز بی‌سرزمین، مدح بی‌صله‌ی اعتدال»[1] در پی تماشای فیلم در این رویداد نگاشته شده است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗