زندگی کردن مثل یک فمنیست

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

سارا احمد

زندگی کردن مثل یک فمنیست

زندگی کردن مثل یک فمنیست

تا به‌حال شده در بحثی معمولی، دور میز شام، در حال تماشای یک فیلم به‌نظرتان رسیده باشد که تصویری نادرست از زنان ارائه می‌شود، یا حرفی ضدزن گفته شده و به آن اشاره کنید؟ معمولا بقیه بهتان می‌گویند باز این دکمه‌ی فمینیسمش را روشن کرد، «ضدحال»بازی درآورد و آرامش ما را به...