آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

ساختارهای مردسالارانه

زنان به علت نابرابری بیشتر از مردان دچار اختلال روانی می‌شوند

زنان به علت نابرابری بیشتر از مردان دچار اختلال روانی می‌شوند

زنان به دلیل ارزش‌گذاری کمتر جامعه برای نقش‌های آنان و همچنین استرس‌های دوران بارداری و شیردهی، نابرابری در دسترسی به امکانات اجتماعی، فرصت‌های شغلی کمتر یا اشتغال در شغل‌های با منزلت اجتماعی کمتر و استقلال مالی کمتر بیشتر با اختلال روانی مواجه می‌شوند. دکتر تورج...