skip to Main Content
گزارشی از جنبش زادیست‌ها در فرانسه
علیه فرودگاه و دنیای آن
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
در میان اعتصابات و اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، هم‌اکنون مبارزه‌ دیگری نیز در جریان است. نبردی که دولت مکرون را مجبور به لشکرکشی و اعلان جنگ علیه مردم کرده است: جنگ در زمین‌های «نوتردام دلاند» در غرب فرانسه، در اطراف شهر نانت، علیه جنبش موسوم به زادیست‌ها. اما این جنبش جدید چیست؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗