شرق، غبغب مهدی هاشمی را کوچک کرد

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

روتوش

شرق، غبغب مهدی هاشمی را کوچک کرد

شرق، غبغب مهدی هاشمی را کوچک کرد

روزنامه شرق در کاریکاتوری که شهاب جعفرنژاد از مهدی هاشمی کشیده، دست برد و لب او را غنچه و غبغبش را کوچک کرد. این شکل از روتوش/سانسور بدون هماهنگی با کاریکاتوریست، اعتراض او را برانگیخته است. شیفتگی به هاشمی رفسنجانی، سبب تبدیل بعضی از روزنامه‌های اصلاح طلب به بازوی...