دانشمند چینی که ژن کودکان را ویرایش کرده بود، اخراج شد

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

دستکاری ژنتیکی

تعداد مطالب: 1