آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

درآمدهای شهری

پیشنهاد تامین ۷۵درصد درآمدهای شهرداری از منابع ناپایدار

پیشنهاد تامین ۷۵درصد درآمدهای شهرداری از منابع ناپایدار

خلاف آنچه اعضای شورای شهر تهران پیش از انتخاب‌شدن شعار داده بودند گویا میزان درآمدهای پایدار شهرداری تهران افزایش چندانی نخواهد داشت. در طرح «الزامات و سیاست‌های اجرایی بودجه ۹۷ شهرداری تهران» شورای شهر این سازمان را موظف کرده که ۲۵درصد از کل منابع درآمدیش را به منابع...
طرد گروه‌های کم‌درآمد در شهرهای بزرگ

طرد گروه‌های کم‌درآمد در شهرهای بزرگ

رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، گفته نگاه سرمایه‌داری در اداره شهرها باعث دوقطبی‌شدن شهرهای بزرگ شده به گونه‌ای که فقرا جرات پا گذاشتن به مناطق عیان‌نشین را ندارند. حسین ایمانی جاجرمی معتقد است حق بر شهر گروه‌های مختلف اجتماعی با تبدیل فضای شهر به...