skip to Main Content
درباره‌ی موضع‌گیریِ اخیر حسین کچوییان درخصوصِ ماجرایِ سپنتا نیکنام
یک صراحت لهجه‌ی مهم
۴ مرداد ۱۳۹۷
ماجرایِ سپنتا نیکنام، سمپتومِ یک وضعیتِ تاریخی و در عینِ حال آشکارکننده‌ی تناقضِ اساسیِ مفهومی چون «مردم‌سالاریِ دینی» به شمار می‌رود.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗