آیا خانه کارگر تشکلی کارگری است؟

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

خانه کارگر

آیا خانه کارگر تشکلی کارگری است؟

آیا خانه کارگر تشکلی کارگری است؟

خانه‌‌ی کارگر و مدیریت ۲۶ ساله‌ی آن که به دست علیرضا محجوب، نماینده‌ی مجلس است، در طی سالیان گذشته مورد انتقاد و موافقت‌هایی بوده است. منتقدان این نهاد را نهادی می‌دانند که به صورت انحصاری در نبود دیگر تشکل‌ها به فعالیت می‌پردازد و کارایی لازم را ندارد. موافقان این...
دود، داد و درد

دود، داد و درد

خسته با چهره‌های درهم فرورفته کنار هم نشسته، ردیف شده‌اند، یک چشمشان به ساعت است که «یک» را رد نکند و چشم دیگرشان به دهان بغل دستی تا مبادا حرفی جا بماند. آنها مردان خسته ترمینال‌اند، روزشان از ظهر شروع می‌شود، از همان حوالی «یک»، تا پاسی از شب هم ادامه دارد. دنیای...