skip to Main Content
پیرامون روز حمل و نقل
حمل و نقل عمومی، مرهمی بر دردهای بی‌درمان شهرمان
۲۷ آذر ۱۳۹۶
تابستان امسال پس از مدت‌ها دولت، شورای شهر و شهرداری تهران از یک گرایش سیاسی انتخاب شدند. با وجود این همچنان برنامه جامع و امیدوارکننده‌ای برای حمل و نقل عمومی تهران ارائه نشده است. باید دید مسئولین جدید بالاخره متوجه اهمیت این مساله خواهند شد یا شهروندان تهرانی همچنان زیر آوار هوای شهر از بین خواهند رفت.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗