بی‌حقوق شده‌ها، خیابان‌ها را نظافت می‌کنند

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

حقوق معوقه

تعداد مطالب: 1

بی‌حقوق شده‌ها، خیابان‌ها را نظافت می‌کنند

بی‌حقوق شده‌ها، خیابان‌ها را نظافت می‌کنند

کارگران شهرداری‌ها در ماه‌های گذشته در شهرهای مختلف ایران تظاهرات اعتراضی برگزار کرده‌اند. دستمزدهای معوقه این کارگران مهم‌ترین عامل این اعتراضات بوده‌اند. ایلنا در گزارشی وضعیت کارگران شهری و ریشه مشکلات آن‌ها را بررسی کرده است.