skip to Main Content
تصمیم تاریخی سوئد: آیا سوئد به قطار راست‌گرای اروپا می‌پیوندد؟
۱۰ شهریور ۱۳۹۷

سوئد در آستانه انتخابات است. آیا انتخابات پیش‌رو صحنه سیاسی این کشور را تغییر می‌دهد؟ یادداشت زیر به احزاب درگیر در انتخابات و به طور خاص حزب دموکرات پرداخته است. این حزب با سیاست‌های مهاجرستیز و دست‌راستی‌‌اش برای اولین‌بار ممکن است پیروز انتخابات باشد.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗